Bilder

Lisa Lishi, Nasjonal Mesterskap, Oslo, Norge, mars 2019.

 

Watanabesamling og gradering, Tromsø, vår 2018.
Barnegradering, Tromsø, høst 2017
Anders og Watanabe, Tromsø, vår 2017.
Watanabesamling, Tromsø, vår 2017.
Lisa Lishi, Boden Open, Sverige, 2016.
Gradering, Tromsø, vår 2016.