Bilder

Barnegradering, Tromsø, høst 2017
Anders og Watanabe, Tromsø, vår 2017.
Watanabesamling, Tromsø, vår 2017.
Lisa Lishi, Boden Open, Sverige, 2016.
Gradering, Tromsø, vår 2016.