Bilder

NKK gradering vår 2021

Gradering, Tromsø, vår 2021.

NKK gradering 2021.12

Gradering, Tromsø, høst 2020.

Gradering, Tromsø, høst 2019.
Watanabesamling, Tromsø, mai 2019.
Lisa Lishi, Nasjonal Mesterskap, Oslo, Norge, mars 2019.
Watanabesamling og gradering, Tromsø, vår 2018.
Barnegradering, Tromsø, høst 2017.
Anders og Watanabe, Tromsø, vår 2017.
Watanabesamling, Tromsø, vår 2017.
Lisa Lishi, Boden Open, Sverige, 2016.
Gradering, Tromsø, vår 2016.