Kontakinfo

E-post:  nordlyskarateklubb ( @ ) gmail.com

NKK styreleder: Ronny Higraff

Gradering, Tromsø, desember 2013.