Solidaritetsfondet

Nordlys karateklubb solidaritetsfond er ment for klubbens medlemmer. De kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubb.

Retningslinjer for inkluderings- og solidaritetsfondet

Vår 2021

  1. Fondets målgruppe er barn/unge mellom 5 – 17 år.
  2. Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Nordlys karateklubb eller personer som vurderer å bli medlem.
  3. For at oppnå støtte, må det sendes inn søknad.
  4. Søknadstøtten behandles av klubbens styre to ganger i året, i samråd med en hovedtrener.
  5. Der ytes støtte til utstyr, klubb klær, treningsavgift, medlemskontingent, og aktivitetsavgift til aktiviteter som skjer i klubbens regi.
  6. Søkeren skal gjøre rede for: formål med søknaden, søknadsbeløp, navn på barn og foresattes underskrift, og hvis han/hun mottar støtte fra et annet fond.
  7. Bevilgede beløp faktureres med egen kode i klubbens regnskapssystem.